standard-title Plochá střecha

Plochá střecha

Střecha je nejexponovanější částí domu. Je nejvíce vystavena dešti, slunci, sněhu i větru. Ze všech částí domu musí být nejlépe tepelně izolována. Dříve výhradně šikmé střechy mají v současné době obrovskou konkurenci v levnějších plochých střechách. Ploché střechy mají hydroizolace povlakové, převážně svařené z hydroizolačních folií nebo z asfaltových pásů.

Vodotěsnost plochých střech je dána kvalitním materiálem a pečlivou prací izolatérů. Před změnou politických poměrů v naší zemi nebyly k dispozici vyspělé materiály, a přístup k práci býval socialistický. Počátkem devadesátých let byl velmi hlasitý názor, že ploché střechy tečou ve švech, tvořme tedy střešní pláště bezešvé. Čas však plně prokázal mylnost tohoto směru. V současnosti mají již v plochých střechách zcela dominantní postavení svařované hydroizolace, z umělohmotných folií nebo asfaltových pásů.
Asfaltové pásy, v současnosti modifikované syntetickými kaučuky, jsou materiálem těžkým, převážně se zpracovávají otevřeným plamenem. UV odolnost mají dánu břidličným posypem, který se postupně částečně uvolňuje. Asfaltové pásy se s časem drobně zkracují. Životnost střešních plášťů z modifikovaných asfaltových pásů bývá cca 20-35 let.
Hydroizolační folie jsou materiálem lehkým, svařují se horkým vzduchem. UV odolnost je dána vlastní hmotou fólie, pevnost svarů bývá absolutní. Životnost střešních plášťů z folií bývá cca 15 až více jak 50 let.

Střecha by v současné době měla být též dokonale zateplená. Volba způsobu zateplení je samostatná technická kapitola, jen málo závislá na zvolené střešní folii. Proto se tyto stránky zateplením střech zabývají jen velmi okrajově. Terasa je pochozí střecha. Zde uvedené se vztahuje – s určitými specifiky – i k terasám.

Načítání…
  • Modifikované asfaltové pásy mají být svařovány celoplošně plamenem

    Modifikované asfaltové pásy mají být svařovány celoplošně plamenem

  • Kvalitně provedená střecha z kotvené PVC folie poctivé mocnosti

    Kvalitně provedená střecha z kotvené PVC folie poctivé mocnosti. Očekávaná životnost 15-20 let.

Share This