standard-title POŽADAVKY NA HYDROIZOLACI KVALITNÍ PLOCHÉ STŘECHY

POŽADAVKY NA HYDROIZOLACI KVALITNÍ PLOCHÉ STŘECHY

Ideální střechou je střecha z kvalitních folií s dlouhou životností. Je-li střechou zateplenou, s minimem tepelných mostů
(tedy lepená nebo přitěžovaná skladba střešního pláště).

Jakožto budoucí uživatel střechy si musíte odpovědět na následující otázky:

Jak dlouho mi má střecha sloužit?

 • na střechu zahradního domku nebo samostatně stojící garáže bývá dostačující folie standardní kvality s běžnou životností, možno i ve snížené mocnosti.
 • na střechu rodinného nebo bytového domu by měla být použita folie s dlouhou životností, poctivé mocnosti. Současně by měl být kladen velký důraz na kvalitní zateplení střechy, včetně všech detailů. 
 • na střechu podnikatelského objektu patří folie či kompletní izolační systém, jež nejlépe odpovídá časovému záměru a ekonomickým propočtům investora.

 

Vzorový dům Griffner pro Českou republiku. Realizace: ARKONA, 2013, Vysoký Újezd. Viz www.griffner.com

Zda jste dostatečně znalý a troufnete si předložit požadavky, posoudit navrhovaná technická řešení a dozorovat dílo sám, či zda na tyto odborné činnosti najmete projektanta a stavební dozor, je na Vaší volbě. Z vlastní praxe zde pouze poukazuji na skutečnost, že mnoho projektantů předkládá řešení nevhodná. Spolehlivější bývá obrátit se přímo na výrobce, kteří by měli mít lepší technické znalosti – navíc práci svých techniků nabízejí zdarma. Je třeba si ale uvědomit, že hlavním záměrem výrobce je prodat co nejvíc co nejdražších vlastních materiálů. I zde jsme se ale několikrát setkali se stanovením chybného technického řešení a následné demontáže nové střechy. Kvalitní montážní firma s hlubokými teoretickými i praktickými znalostmi ve větším množství izolačních systémů a poctivým přístupem k práci je velmi dobrým řešením. Jak ji ale najít?

Vaším požadavkem by také mělo být, aby se technické parametry nové střechy s postupujícím časem téměř neměnily. Aby parotěsná zábrana nepouštěla do tepelné izolace vlhkost ani po 30 letech, aby tepelná izolace bránila úniku tepla po dokončení stejně jako za 50 let, aby střechu neodnesla vichřice atd. V této souvislosti si neodpustím několik poznámek k inverzním střešním plášťům – tedy takovým, kde je vlastní hydroizolační vrstva až pod tepelnou izolací.
Prší-li, protéká voda termoizolantem. A zcela logicky se v teple ohřeje, vymývá teplo. Navíc, jako tepelný izolant bývá použit extrudovaný polystyren. Ten má z výroby uzavřenou buněčnou strukturu, je nenasákavý. Ale po cca 4 letech provozu se buněčná struktura začne otevírat a polystyren se vodou postupně naplní.
Dovoluji si vás jako budoucího uživatele střechy upozornit na následné smrštění folií z PVC. Není dobře – především v letním období – aby byla nová střecha napnutá. Folie (PVC, v ještě větší míře polyolefiny) je také materiál s poměrně velkou tepelnou roztažností. Příklad z praxe – střecha skladové haly realizovaná v létě, vzorně napnutá. V zimě svojí vlastní tepelnou roztažností smrštěná folie vytrhala kotvy.

Převážná většina zateplených střech je fixována kotvením. Každá kotva je však tepelným mostem. Méně – a je to škoda – jsou realizovány střechy lepené nebo přitěžované – tedy střechy bez tepelných mostů tvořených kotvami.

Výrobci izolačních systémů lepidlům nevěří a požadují lepené střechy po obvodě dodatečně fixovat kotvením.

Tedy do skladby zvolené kvůli minimalizaci tepelných mostů, tepelné mosty dodatečně doplnit. Za rozumnější řešení považuji lepenou střechu po obvodě dodatečně fixovat betonovými dlaždicemi na podložkách.

Načítání…
 • Polyolefinovové folie mají vysokou odolnost proti prorůstání kořenů

  Polyolefinovové folie mají vysokou odolnost proti prorůstání kořenů, velmi dobře odolávají mikroorganismům, a jsou vysoce odolné vůči UV záření.

 • Bezešvý střešní plášť ze sklolaminátu

  Bezešvý střešní plášť ze sklolaminátu. Pryskyřice se rozpadly v prach, po střeše vlají chomáče nosné skelné tkaniny. Stáří pláště 6 let.

 • Lepený střešní plášť, tepelná izolace z pěnového polystyrenu

  Lepený střešní plášť, tepelná izolace z pěnového polystyrenu. Polystyren je objemově nestálý (cca do 0,5%), zmenšením s sebou do středu střechy strhává i pevně spojené hydroizolace.

 • Střešní plášť z PVC folií byl nedostatečně fixován

  Střešní plášť z PVC folií byl nedostatečně fixován, kotvy byly vytrhány vichřicí a tepelná izolace byla větrem zpřeházena.

 • Z termoizolačního hlediska jsou kotvené střechy tím nejhorším, co může být

  Každá kotva je tepelným mostem. Tento snímek je pořízen po bohaté nadílce prachového sněhu a několika dnech neustálého mrazu.

Share This