Lepený střešní plášť, tepelná izolace z pěnového polystyrenu. Polystyren je objemově nestálý (cca do 0,5%), zmenšením s sebou do středu střechy strhává i pevně spojené hydroizolace. Po obvodě střechy pak vzniká pnutí. Stáří pláště 3 roky.
Praha, 2004