Klasickou chybou izolatérů je „rychlé“ provedení „T“ spojů. Kapilára ve styku tří folií je patrná i na fotografii.