Polyolefinovové folie mají vysokou odolnost proti prorůstání kořenů, velmi dobře odolávají mikroorganismům, a jsou vysoce odolné vůči UV záření. Původní terasa nad 1NP tehdy nejvyššího bytového domu v ČR byla opravována novým provedením terasy na stávající terasu.

V r. 2006 a 2009 byla skladba teras kompletně odstraněna. Na nově provedenou asfaltovou parozábranu byla položena spádová tepelná izolace, textilie, polyolefinová folie, textilie, 3 cm extrudovaného polystyrenu (mechanická ochrana hydroizolací), retenční skladba, a extenzivní zelená střecha.

Očekávaná životnost je cca 50 či více let.
Realizace: ARKONA, 2006 a 2009, Praha