standard-title SKLADBA STŘECHY

SKLADBA STŘECHY

Montážní firmy bychom mohli rozdělit na firmy pasivní a aktivní. Pasivní firmy jsou takové, které dílo zhotoví tak, jak je požadováno. Investorem, projektantem, technikem. A nezkoumají, zda je požadované v pořádku. Takovým firmám přejme, ať dostanou kvalitní projekt nebo jiné smysluplné zadání.
Aktivní firmy jsou vybaveny množstvím teoretických i praktických zkušeností, a aktivně zkoumají, zda je požadované provedení správné, a zda to lze zhotovit lépe.

Investorům dokáží srozumitelně vysvětlit výhody a nevýhody různých řešení a mnohdy je přesvědčí k jiné, vhodnější střešní skladbě.
Doporučuji všem, kteří samostatně realizují ploché střechy, aby se věnovali technickému sebevzdělávání, a aby k požadavkům projektantů a „odborníků“ přistupovali kriticky.

Neboť vy jste ti, kteří celé dílo rukami zhotoví, kteří nesou podnikatelské riziko, a kteří v případě problémů vše platí.

Ve naší praxi jsme zažili mnoho požadovaných řešení, kdy bylo nutné investora přesvědčit o nutnosti změny – nebo jít pryč.
Pro kvalitní zhotovování plochých střech je nutné znát:

 • hydroizolace
 • tepelné propočty
 • výpočty sání větru
 • kondenzační výpočty
 • klempířské normy
 • technické vlastnosti materiálů, a hlavně jejich vzájemné vazby a souvislosti
Načítání…
 • V případě skládané krytiny je jedním z klíčových faktorů bezpečný sklon střechy

  Každá skládaná krytina má stanoveno, od jakého sklonu střechy sama o sobě srážkovou vodu bezpečně odvede.

 • Vnitřní plechové žlaby (mezistřešní, zaatikové) jsou pravidelným zdrojem zatékání

  Vnitřní plechové žlaby (mezistřešní, zaatikové) jsou pravidelným zdrojem zatékání

 • Izolatér modifikovaný asfaltový pás neprotavil, navíc jej následně po obvodě zašpachtloval.

  Toto asi nebude vodotěsné. Izolatér modifikovaný asfaltový pás neprotavil, navíc jej následně po obvodě zašpachtloval.

 • Přímé uložení ocelové krytiny na povlakové hydroizolace je velmi nešťastné řešení

  Přímé uložení ocelové krytiny na povlakové hydroizolace je velmi nešťastné řešení

 • Pro falcovanou plechovou krytinu je stanoven bezpečný sklon střechy 8°

  Pro falcovanou plechovou krytinu je stanoven bezpečný sklon střechy 8°, plechy mohou být použity o rozvinuté šíři max. 670mm. Nic z toho zde není dodrženo.

Share This