V případě skládané krytiny je jedním z klíčových faktorů bezpečný sklon střechy. Každá skládaná krytina má stanoveno, od jakého sklonu střechy sama o sobě srážkovou vodu bezpečně odvede. Bezpečný sklon střechy mnoho pokrývačů vůbec neřeší…
Praha, 2005