Množství nových prostupů VZT jednou sekcí starší asfaltové střechy vyřešila izolatérská firma novou izolací celé sekce střechy PVC foliemi, včetně přilehlého mezistřešního žlabu. Napojení původní asfaltové hydroizolace na PVC folie bylo vyřešeno prostým natavením asfaltových pásů na PVC folii. Pojem „bitumenová koroze“ je této izolatérské firmě zjevně neznámý.
Brno, 2016