standard-title POŘIZOVACÍ CENA HYDROIZOLACE PLOCHÉ STŘECHY

POŘIZOVACÍ CENA HYDROIZOLACE PLOCHÉ STŘECHY

Po předložení nabídek od montážních firem máte k dispozici dvě čísla:

 • vaše finanční prostředky, jež jste ochoten a schopen do střechy investovat, a
 • cenu od montážních firem.

Je-li první číslo – tedy Vaše prostředky – vyšší, je vše v pořádku. Je-li druhé číslo – tedy cena střechy – vyšší, nastává etapa hledání úspor.

Jakou slevu je montážní firma ochotná poskytnout. A nestačí-li to, je zapotřebí hledat levnější řešení: levnější materiály, jednodušší provedení střešních detailů, změna hodnoty technických parametrů. Tedy levnější, méně kvalitní provedení, zřejmě i s kratší životností. Je dobré si uvědomit, že střecha – především vlastní hydroizolační plášť – má určitou životnost. A po vyčerpání této životnosti je nutné zhotovit nový střešní plášť.

Uvažujme tedy i o PROVOZNÍ CENĚ STŘECHY – což je pořizovací cena dělená předpokládanou životností střechy v letech. Máte-li rozpočet napnutý a je-li tedy převažujícím kritériem pořizovací cena střechy, bude zhotovena z asfaltových pásů nebo PVC folie. Uvažujete-li v horizontu času a je-li převažujícím kritériem provozní cena – jsou střechy z ECB a TPO folií bezkonkurenčně nejlevnější. Více na toto téma na stránce životnost plochých střech.

Načítání…
 • PVC folie méně uznávaného výrobce

  PVC folie méně uznávaného výrobce, jež je však na tuzemském trhu hojně zastoupen. Stáří realizace 8 let. Toto již svařit prostě nelze.

 • Asfaltové pásy bez posypu nejsou UV odolné

  Asfaltové pásy bez posypu nejsou UV odolné, pro udržení vodotěsnosti je nutné je každé cca 3 roky natírat hydroizolačním nátěrem.

 • Přitěžovaný střešní plášť z měkčeného PVC

  Přitěžovaný střešní plášť z měkčeného PVC. Očekávaná životnost cca 20 let. Následné nové provedení pláště bude poměrně nákladné.

 • Kotvený asfaltový střešní plášť

  Kotvený asfaltový střešní plášť, zateplený pouze v ploše. Po 15 letech provozu zákazník požadoval zateplit atiky a předsadit je o chystané zateplení fasády.

 • Hydroizolace hlavic komínů

  V současnosti bývají komíny studené, v zimě vymrzají. Je vhodné provést hydroizolace i hlavic komínů.

Share This