Asfaltové pásy bez posypu nejsou UV odolné, pro udržení vodotěsnosti je nutné je každé cca 3 roky natírat hydroizolačním nátěrem (náklad cca 70 Kč/m2). Oxidované pásy na slunci křehnou a rozpadají se. Na snímku plochá střecha z oxidovaných pásů, se zanedbanou údržbou.
Litoměřice, 2002.