PVC folie se po cca šesti letech smrštila natolik, že vytrhla stěnové lišty ze světlíku. Díky nesystémovému provedení hydroizolací, zakončených na sklech světlíků (nikoli pod nimi) tak nebyla stékající srážková voda sváděna tmelem na hydroizolace – ale volně zatékala pod ně.
Brno, 2016