standard-title POLYOLEFINOVÉ FOLIE

POLYOLEFINOVÉ FOLIE

Polyolefinové folie se sice zpracovávají obdobně jako folie z PVC – ale mají svá specifika. Proto firma, která umí dobře pracovat s PVC foliemi, zhotoví-li shodně střechu z folií polyolefinových, zhotoví jí špatně.

Na tuzemském trhu jsou hladké polyolefinové folie více výrobců, rozdíly ve zpracování nejsou zásadní. Trochu jiná je situace u polyolefinových folií Schedetal, které vynikají tuhostí, mimořádnou mechanickou odolností, a protiskluzovým povrchem. Proto než začnete zpracovávat polyolefinové folie nějakého výrobce, nechte se od něj nejprve proškolit. Současně platí, že polyolefiny jsou chemicky různorodou skupinou, a zdaleka ne všechny polyolefinové folie jsou navzájem svařitelné.

Z hlediska montáže jsou polyolefinové folie oproti PVC těžší, a obtížněji zpracovatelné. Navíc mají zásadně delší životnost. Zhotovíte-li jako firma střechu z PVC kvalitně, je zde předpoklad, že po dobu aktivního lidského života jí zhotovíme ještě dvakrát. Zhotovíme-li střechu z polyolefinových folií, přijdou ji opravit až Vaši vnuci.

Montážní firmy tudíž polyolefinové izolace neprosazují.

Pouze jste-li firmou osvícenou, myslící na blaho zákazníka, nabízejte skutečnou kvalitu.

Načítání…
 • Izolatéři zaškolení pro práci s TPO foliemi dobře vědí, že je s PVC foliemi svařit nelze

  Vpustíte-li na TPO folie izolatéry, dost možná Vám provedou nemožné. Zde izolatérská firma pod dozorem odborného znalce realizovala sondu střešní skladby. Jelikož to nešlo svařit, PVC folie je přitmelena.

 • Práce s TPO foliemi vyžaduje pečlivé izolatéry s odpovídajícími technickými i praktickými zkušenostmi

  Převážná část izolatérských firem není znalá plášťů z TPO folií. Zde je ukázka ještě tragičtější, než výše uvedené odborné provedení střešní sondy.

 • Předsazená pultová zateplená střecha s kvalitní hydroizolační folií

  Investor požadoval předsazenou pultovou střechu, zateplenou, s kvalitní hydroizolační folií. Podařilo se nám přesvědčit zákazníka o vhodnosti jednoplášťového řešení.

 • Celoplošná oprava hydroizolací klasických teras bez jejich demolice

  Extrémní mechanická odolnost, protiskluzový povrch a svařitelnost s modifikovanými asfaltovými pásy předurčuje olefinbitumenové folie jako vynikající materiál pro celoplošnou opravu hydroizolací klasických teras bez jejich demolice.

 • Plochá střecha rozsáhlého bungalovu, kotvená TPO folie na spádovém polystyrenu

  Plochá střecha rozsáhlého bungalovu, kotvená TPO folie na spádovém polystyrenu.

 • Totální rekonstrukce terasy – TPO folie volně ložená na spádovém polystyrenu

  Totální rekonstrukce terasy. TPO folie volně ložená na spádovém polystyrenu, dlažba na podložkách, plechový kryt svislých hydroizolací.

 • Hydroizolace z TPO folií Schedetal na luxusních dřevostavbách Griffner

  Hydroizolace z TPO folií Schedetal jsou realizovány na terasách a plochých střechách v tuzemsku postavených luxusních dřevostaveb Griffner.

 • Vzorový dům Griffner pro Českou republiku

  Vzorový dům Griffner pro Českou republiku

 • Luxusních dům Griffner s hydroizolacemi z TPO folií Schedetal

  Jeden z dalších luxusních domů Griffner, opět s hydroizolacemi z TPO folií Schedetal.

Share This