Investor požadoval předsazenou pultovou střechu, zateplenou, s kvalitní hydroizolační folií. Podařilo se nám přesvědčit zákazníka o vhodnosti jednoplášťového řešení. Integrovaná trámová konstrukce je kotvena do stropní desky sedmdesáti závitovými tyčemi, trámy jsou překryty tepelnou izolací – tepelné mosty jsou tedy zcela minimální.

Folie je použita polyolefinová ExtruPol M fy. Schedetal. Realizace: ARKONA, 2016, Benešov