standard-title PVC FOLIE

PVC FOLIE

Hydroizolační systémy z PVC folií jsou notoricky známé a převážná většina firem umí tyto fólie zpracovávat. Jsou lehké, měkké, výborně zpracovatelné. Na tuzemském trhu se jedná o zcela dominující hydroizolační folie. Při svařování je však nutné dbát na správnou teplotu vzduchu, jelikož přehřátím se folie spálí, a je snížená pevnost švů. Problematická je životnost PVC folií. Poměrně nízká je též chemická odolnost PVC folií, jež jsou korodovány cementovými materiály, polystyrenem, i bitumeny.

Načítání…
 • PVC folie se velmi snadno propálí a oprava je značně obtížná

  PVC folie se velmi snadno propálí. U starších PVC folií je následná oprava značně obtížná.

 • Na šest let starém střešním plášti z PVC folií jiná firma montovala klimatizační jednotku

  PVC folie je mechanicky snadno zranitelná. Zde řezy do folie vzniklé taháním těžkých břemen.

 • PVC foliový střešní plášť opravený po montáži klimajednotky

  PVC foliový střešní plášť opravený po montáži klimajednotky.

 • 8 let starý PVC střešní plášť po krupobití

  8 let starý PVC střešní plášť po krupobití

 • Nouzová oprava 8 let starého PVC střešního pláště rozbitého krupobitím

  Nouzová oprava 8 let starého PVC střešního pláště rozbitého krupobitím.

 • PVC folie se po cca šesti letech smrštila natolik, že vytrhla stěnové lišty ze světlíku

  Díky nesystémovému provedení hydroizolací, zakončených na sklech světlíků (nikoli pod nimi) tak nebyla stékající srážková voda sváděna tmelem na hydroizolace – ale volně zatékala pod ně

 • Pojem „bitumenová koroze“ je této izolatérské firmě zjevně neznámý

  Napojení původní asfaltové hydroizolace na PVC folie bylo vyřešeno prostým natavením asfaltových pásů na PVC folii. Pojem „bitumenová koroze“ je této izolatérské firmě zjevně neznámý.

Share This