Hlavní střecha tehdy nejvyššího bytového domu v ČR. Rozsáhlou zakázku na totální rekonstrukci hlavních střešních plášťů tehdy ještě obecního bytového domu získala spediční firma známého místostarosty, jež si pořídila příslušný živnostenský list až na toto dílo.

Po vybourání části teras neodborně natavila oxidované asfaltové pásy. A protože tekly, zajistila hydroizolační bezpečnost pouhým položením plachet na plochu o nulovém spádu. Jelikož pár týdnů před Vánocemi 2001 bylo nejvyšších 6 pater domu proteklých, musel se vyměnit zhotovitel.

Vodotěsnost jsme zajistili poctivým natavením modifikovaných asfaltových pásů.
Realizace: ARKONA, 2001, Praha.

V zimních měsících 2002 jsme dokončili odbourání stávající skladby. Jelikož nám byl zablokován stavební výtah, pro transport více jak 200 tun suti a materiálů byl využit mobilní jeřáb Lieebherr 1090 fy. Hanyš. Nový střešní plášť je PVC na spádovém polystyrenu, přitížený dlažbou na podložkách. V průběhu naší realizace již do domu nezateklo.