Pro falcovanou plechovou krytinu je stanoven bezpečný sklon střechy 8°, plechy mohou být použity o rozvinuté šíři max. 670mm.
Nic z toho zde není dodrženo.