Kotvená PVC folie na polyuretanem zateplených trapézových panelech. Spád je dán sklonem konstrukce střechy. Střešní vtoky jsou klasicky umístěny při nosnících střechy, panely mezi nosníky jsou prověšené – což je ideální kombinace pro vznik rozsáhlých kaluží, zkracujících životnost střešního pláště. V požadovaných oblastech jsme kaluže rušili dodatečnou instalací rozrážecích klínů. Očekávaná životnost pláště: cca 15 let.
Realizace klínů: ARKONA, 2015, Zdiby.