Největší slabinou při realizaci střech bývají pracovníci. Zde prostředky investora do kvalitních materiálů, a montážní firmy do svářecího automatu zhatil pracovník špatným nastavením a vedením stroje. Tudy poteče.